HADETS ANATOMI

"Sådan er hadets anatomi. Dens bevægelse er i al væsentlighed ovenfra og ned. Der er tale om en egentlig mobilisering. Politikere, generaler, redaktører, journalister, intellektuelle er dens aktører. De sætter underordnede i bevægelse, og de er konstant leveringsdygtige i fortolkninger, der legitimerer og motiverer handlingerne og sikrer den brede befolknings støtte eller i det mindste passivitet. Når først niveauet for et vist antal konkrete voldshandlinger er nået, overskrides en afgørende grænse, hvorefter processen næsten udvikler sig af sig selv."

Læs essayet Fremtidens spejl

HADETS ANATOMI
S.m. Frederik Stjernfelt
Lindhardt og Ringhof 2003
331 sider
Køb bogen online
 
 

KRIGENS SCENOGRAFI

"Krigsskueplads" hedder det på dansk – "theatre of war" på engelsk. I denne sproglige vending ligger der en erkendelse af, at krigen i sit væsen er scenografisk. Men at dette er tilfældet, det er ingen særlig postmoderne indsigt, det har den altid været. De krigende parter opfører et skuespil for hinanden – om så den frygt man kan indgyde har et reelt grundlag eller ej kan for mange formål være ligegyldigt. I den forstand har krigen grundlæggende en æstetik og bør følgelig studeres af fiktions- og litteraturteori."

Læs det afsluttende essay I krigens ruiner

KRIGENS SCENOGRAFI
S.m. Frederik Stjernfelt
Lindhardt og Ringhof 2004
397 sider
Køb bogen online
 
 

TIMERNES BRO

"Hans svar blev fremsagt monotont, hans kropsholdning var forkrampet, som om han var fastfrosset i en stilling under hele samtalen. Det eneste, der bevægede sig, var hans øjenlåg, som han blinkede med ganske langsomt. Nic Dunlop har indtrykket af, at han taler med en tom skal af det der engang, var et menneske."

Læs essayet Opgørets time

TIMERNES BRO
Lindhardt og Ringhof 2006
324 sider
Køb bogen online
 
 

ADSKILLELSENS POLITIK

"Kontroversen om multikulturalisme har ændret de politiske fronter. Det synes som om venstrefløjen forsvarer respekten for mindretalskulturer – medens højrefløjen står vagt om majoritetskulturen, den nationale kultur. Men er disse frontlinjer reelle? Er de to fronter virkelig så forskellige? Eller udgør de bare to kulturalistiske varianter af en og samme måde at forstå kultur på?"

Læs essayet Kulturalismen - kulturen som politisk ideologi

ADSKILLELSENS POLITIK
S.m. Frederik Stjernfelt
Lindhardt og Ringhof 2008
497 sider
Køb bogen online
 
 

FRA SKORPIONERNES VERDEN

"En smuk kvinde med tørklæde og brændende øjne går helt op til en betjent og stirrer på ham mens hun laver et tegn med hånden foran hans ansigt, som om hun indtrængende vil minde ham om hvad han kæmper for – at han er i Satans sold. Det kan se ud som om hun forsøger at hypnotisere ham. Det lykkes tilsyneladende ikke, politiets kæde synes fortsat ubrydelig. Kvindens ansigt ser ud som om hun græder indvendigt, som om hun er fyldt med både desperation og kærlighed."

Læs reportagen Dydens drabanter

FRA SKORPIONERNES VERDEN
Gyldendal 2011
233 sider
Køb bogen online
 
 

THE DEMOCRATIC CONTRADICTIONS OF MULTICULTURALISM

“There seems to be something magic ingrained in the term of Culture. Well intentioned people are prepared to accept machinations against freedom of expression, misogyny, violence against human rights, so long as it all takes place inside a culture. One wonders if it is the tourist approach that is applied and society is seen as a Cultural Zoo. In this post-modern condition everything is as harmless as the exotic food on the plate.”

Read excerpt

THE DEMOCRATIC CONTRADICTIONS OF MULTICULTURALISM
With Frederik Stjernfelt
Telos Press 2012
410 pages
Buy online
 
 

LES PIÈGES DE LA CULTURE

“Le concept de culture semble posséder un pouvoir magique. Des personnes bien intentionnées sont prêtes à accepter des attaques en règle contre la liberté d’expression, la misogynie, la violation des droits de l’homme, dès lors que ces actes se perpètrent au sein d’une culture. C’est là sans doute un exemple de ce qu’entraîne l’application de l’approche touristique à la société, conçue comme zoo culturel."

Lire extrait

LES PIÈGES DE LA CULTURE
Avec Frederik Stjernfelt
Métis Presses 2012
512 pages
Acheter en ligne
 
 

DE ANSTÆNDIGE

"En af de måske vigtigste bøger om ytringsfrihed i dette årti. Heftig læsning hele vejen igennem."
— Erling Lykke, litteratursiden.dk

For Eriksen og Stjernfelt er saken ganske klar: Bevisst å undertrykke opplysninger er galt uansett, virkeligheten må vises frem. Det er det ytringsfriheten er til for: Å søke sannheten og trykke den, selv om det skulle krenke noen. Vi må alle tåle krenkelse, men ingen skal måtte tåle vold.
— Morgenbladet, Oslo

Læs uddrag

DE ANSTÆNDIGE
Med Frederik Stjernfelt
Gyldendal 2013
497 pages
Køb online